A kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális és gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat és gyermekeiket, továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét.

Gyermekek Átmeneti Otthona

Gyermekek Átmeneti Otthona

Otthont nyújtó ellátást biztosít gyermekek számára,

A gyermekek gondozását, nevelését átmeneti időszakra biztosítja (maximum 1 ½ év),

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes,

A szülői felügyeleti jog megmarad,

Az átmeneti otthon igénybevétele térítésmentes,

Segítséget nyújt a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzéséhez, a családban történő nevelés elősegítéséhez,

Az otthon hozzájárul az átmeneti gondozásba vett gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez,

A gyermekek ellátását teljes körűen biztosítja, továbbá biztosítja a szülővel a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét,

Segítséget nyújt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez,

Ellátott gyermekek köre: 0 -18 éves korig, egy csoportban, 12 fővel.

Felvétel

Felvétel

A felvételt megelőzi a családgondozó által készített első interjú, mely során tájékozódunk a család problémájáról. Tájékozódunk a gyermek fejlettségéről, szokásairól, egészségi állapotáról, óvodai, iskolai életéről. Tájékoztatjuk a szülőt, törvényes képviselőt az átmeneti otthon házirendjéről, napirendjéről, szervezeti és szabályzati kereteiről.

A gyermekek átmeneti otthonába történő felvétel a szülő (törvényes képviselő), a gyermek, valamint gyermekvédelmi, szociális, oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények kérelme/javaslata alapján történik.

Kivétel: a gyermekvédelmi törvény rendelkezése alapján, a szülő védelembe vétel során kötelezhető az átmeneti gondozás igénybevételére.

Krízishelyzetben lévő gyermek felvételét és ellátását 72 órára tudjuk biztosítani, melyet a kiskorú gyermek önállóan is kérelmezhet.

A gyermek törvényes képviselője és a gyermekotthon szakmai vezetője az ellátás kezdetétől számított 10 napon belül együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza:

  • az ellátás kezdetének időpontját,
  • az ellátás időtartamát (amely nem lehet hosszabb a külön jogszabályban meghatározott mértéknél)
  • az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat,
  • az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat

Az átmeneti gondozás megkezdését követően a hazagondozás érdekében a szülő bevonásával a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk.

 A felvétel kritériumai:

A felvételt kizáró okok:

 Az ellátás megszűnése:

az együttműködési megállapodás megkötése a gondozás időtartamáról, annak feltételeiről

az átmeneti otthon házirendjének szülők, (törvényes képviselő) és gyermek által történő elfogadása.

önkéntes együttműködés vállalása

a gyermek középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos,

a gyermek speciális szükségletű,

tartós beteg, vagy fertőző betegsége van.

Az elhelyezést meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka megszűnik, vagy ha a szülő kéri, illetve ha a szülő vagy a gyermek nem együttműködő, valamint ha a gyermekotthon házirendjének súlyos megszegésére kerül sor.

Családok Átmeneti Otthona

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait a kerületben élő – kizárólag VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező – átmenetileg szociális krízishelyzetbe került, átmeneti ellehetetlenülés, adósság felhalmozódás, családi krízishelyzet vagy bántalmazás miatt hajléktalanná vált, menedéket kereső családok, egyedülálló szülők és gyermekeik vehetik igénybe.

A Családok Átmeneti Otthona a gyermek számára szükség szerinti ellátást nyújt, továbbá a szülők (nagykorú testvér), illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya (és annak élettársa) számára biztosítja az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, a tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátását, a személyi higiéné feltételeinek megteremtését, élelmiszert, és az elsősegélyhez szükséges felszereléseket.

A szülő indokolt távolléte, (pl.: munkavégzés) akadályoztatása esetén a Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásában, illetve segíti a szülőt a gyermek napközbeni ellátáshoz való hozzájutásában.

Az átmeneti gondozás elsődlegesen szolgáltató jellegű ellátás, a szülő kérésére és beleegyezésével valósul meg, és a krízishelyzet megoldásának idejére korlátozódik.

A szülő számára lehetőséget nyújt, hogy – a Családok Átmeneti Otthonában rendelkezésre álló segítő szolgáltatások igénybevételével – rendezze problémáit, és a kikerülést követően alkalmassá váljon az önálló életvitelre, a család egyben tartására.

 Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntesen, vagy védelembe vételi eljárás során, hatósági kezdeményezésre történik. Az egység vezetője és a gyermek törvényes képviselője – az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül – megállapodást köt az ellátásra vonatkozóan, mely tartalmazza:

  • az ellátás kezdetének időpontját,
  • az ellátás időtartamát (amely nem lehet hosszabb a külön jogszabályban meghatározott mértéknél)
  • az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat,
  • a térítési díj összegéről szóló tájékoztatást
  • a lakó kötelezettségeit
  • az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat

Szakmai egységünk Elérhetőségei

Szakmai egységünk Elérhetőségei

Cím

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.

Telefon

+36 (1) 266-0617

Cím

1086 Budapest, Koszorú utca 14-16.

Telefon

+36 (1) 324-3004