Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a kerületben élő egyének, családok, fiatalok és gyermekek részére információt szolgáltat, tanácsod ad, segítséget nyújt a szociális helyzetükből adódó hátrányok csökkentésében, szabadidős programokat szervez és közvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer valamennyi tagjával, önkormányzati intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szervezetekkel.

A szociális segítő munka célja az önkormányzat területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A Szolgálat fő céljait és feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozzák meg.

Bármilyen egyéni, családi, szociális, foglalkoztatási vagy lelki hátterű probléma vagy kérdés esetén fordulhat Szolgálatunkhoz.

Ilyen lehet például:

  • információra, tájékoztatásra vagy akár segítségre van szüksége hivatalos ügyek intézéséhez,
  • életvezetési, gyermeknevelési nehézségekkel küszködik,
  • munkakeresésben kér segítséget,
  • jogi tanácsadásra lenne szüksége,
  • pszichológiai tanácsadásra lenne szüksége,
  • közüzemi hátralékok rendezése érdekében adósságkezelési szolgáltatást szeretne igénybe venni,
  • konfliktushelyzetek megoldásához kér segítséget,
  • lakhatási, anyagi problémák megoldásához kér segítséget.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó szakmai csoportok

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó szakmai csoportok
  • Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás (kizárólag a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált ügyfelek részére biztosított)
  • Hátralékkezelés (kizárólag a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált ügyfelek részére biztosított)

A szociális ellátás igénybe vétele önkéntes, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.

Telefonos elérhetőségei a Szolgálatnak

06-1/333-05-82 -- 06-1/313-40-62 -- 06-20/426-72-57

Nyitvatartási idő

Hétfő: 8.00-18.00 -- Kedd: 8.00-16.00 -- Szerda: 13.00-18.00 -- Csütörtök: 8.00-16.00 -- Péntek: 8.00-12.00